Book review : Domino reactions : concepts for efficient organic synthesis

S. Borukhova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)501-
TijdschriftGreen Processing and Synthesis
Volume3
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit