Book review: Division algebras: octonions, quaternions, complex numbers and the algebraic design of physics

P.G. Vroegindeweij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13-14
Aantal pagina's236
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume40
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit