Book review: Distributions and convolution equations

A.F.M. Elst, ter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-26
Aantal pagina's465
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume39
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit