Book review: Discovering mathematics with maple : An interactive exploration for mathematicains, engineers and econometricians

A.G. Asch, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)82-82
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/5
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit