Book review: Differential forms and connections

H.J.C. Huijberts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)311-312
Aantal pagina's256
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume39
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit