Book review: Design theory, volume I and II (2nd ed)

H.A. Wilbrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)179-180
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/4
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit