Book review: Decrypted systems; methods and maxims of cryptology

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)227-228
Aantal pagina's448
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume41
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit