Book review: Complex variables: Introduction and applications

W. Meiden, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Book review: Complex variables: Introduction and applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.