Book review: Complex harmonic splines, periodic quasi-wavelets : theory and applications

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)335-336
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/5
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit