Book review: Clifford (geometric) algebras with applications to physics, mathematics, and engineering

P.G. Vroegindeweij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)207-208
Aantal pagina's517
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume41
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit