Book review: Clifford algebras and their applications in mathematical physics

P.G. Vroegindeweij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)56-56
Aantal pagina's411
TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
Volume39
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit