Book review: Challenges in Geometry for Mathematical Olympians Past and Present

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)62-
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volume5/8
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit