Book review : Biomass for sustainable applications : pollution remediation and energy

S. Borukhova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)305-306
TijdschriftGreen Processing and Synthesis
Volume3
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit