Book review: Asymptotic behavior of dynamical systems in fluid mechanics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)65-66
Aantal pagina's2
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/16
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Bibliografische nota

E. Feireisl, D. Prazak
Asymptotic Behavior of Dynam-
ical Systems in Fluid Mechanics
AIMS on Applied Mathematics Vol. 4
American Institute of Mathematical Sciences
(AIMS), Springfield, MO, 2010
xii + 298 p.
ISBN 9781601330031

Citeer dit