Book review: Asymptotic analysis of random walks: heavy-tailed distributions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)146-147
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/11
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit