Book review: An introduction to partial differential equations

T.L. Noorden, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)83-84
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volume5/9
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit