Book review: An introduction to mathematical finance: options and other topics

F. Schurer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)186-186
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/3
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit