Book review: Achim Brunnengraber, Maria Rosaria Di Nucci (Eds.), Conflicts, Participation and Acceptability in Nuclear Waste Governance - An International Comparison, Vol. III (2019), ISBN: 978-3658271060

Erik Laes (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

Originele taal-2Engels
Artikelnummer116406
Aantal pagina's2
TijdschriftEnergy
Volume190
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 2020

Citeer dit