Book review: A probability path / S.I. Resnick

F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)82
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/5
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit