Book review: A friendly approach to complex analysis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)146-147
  Aantal pagina's2
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volume5/16
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2015

  Bibliografische nota

  Sara Maad Sasane, Amol Sasane
  A Friendly Approach to Complex Analysis
  World Scientific Publishing Co, 2014
  xv + 272 p.
  ISBN 9789814578998

  Citeer dit