Bone remodeling

S. Naili, B. van Rietbergen, V. Sansalone, D. Taylor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)827-828
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials
Volume4
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug. 2011

Citeer dit