Bond activation process of biomass-derived molecules

B. Caglar

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

164 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Niemantsverdriet, J.W. (Hans), Promotor
  • Weststrate, Kees-Jan, Co-Promotor
Datum van toekenning17 dec 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 dec 2014

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit

Caglar, B. (2014). Bond activation process of biomass-derived molecules. Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR784403