Boltzmann equation with time‑delayed collisions

F.T. Smith, R.A. Santen, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)80-
  TijdschriftBulletin of the American Physical Society
  Volume17
  StatusGepubliceerd - 1972

  Citeer dit