Bollenplaatvloer onder handbereik van de constructeur. Achtergronden van CUR-Aanbevelingen 86

P. Jong, de, C.S. Kleinman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Beton is een prima constructiemateriaal, waarvan het belangrijk is er zuinig mee om te gaan. Bij massieve vloeren is bijvoorbeeld meer dan de helft van de sterkte nodig voor het dragen van het eigen gewicht. Daarom wordt, zo lang als beton bestaat, gezocht naar mogelijkheden om gewicht te besparen. Het blijkt mogelijk beton op bepaalde plaatsen weg te laten zonder dat de draagkracht van de vloer of de constructie veel terugloopt. In de praktijk heeft dit tot verschillende succesvolle toepassingen geleid. Sinds vier jaar is daar de bollenplaatvloer bijgekomen, inmiddels bekend als het BubbleDeckvloersysteem. De gewichtsbesparing wordt hierbij bereikt door bolvormige uitsparingen in de betonvloer.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)95-99
Aantal pagina's5
TijdschriftCement
Volume53
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit