Boekbesprekingen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)292-293
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/13
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit