Boekbespreking: Clark, K.A., Fujimo, T. (1992). Product development performance: strategy, organization and management in the auto industry

W.L. Simonse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-11
TijdschriftPanta Rhei
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit