Boekbespreking - Benjamin Hutz: an experimental introduction to number theory

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

Samenvatting

Na lezing blijkt Benjamin Hutz een tamelijk traditioneel wiskundeboek over getaltheorie geschreven te hebben, in de trant van definitie, stelling, bewijs (veelal uit de hoge hoed). De lezer wordt weinig motivatie en historische achtergrond geboden. .. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een ruime selectie aan oefenopgaven, ingedeeld in Computational Exercises, Theoretical Exercises en Exploration Exercises. ... Er is niet gekozen voor een specifieke programmeertaal; er staat alleen pseudocode in. Juist voor getaltheorie zouden wat aanwijzingen nuttig zijn, want rekenen met grote getallen in een computerprogramma geeft vaak problemen (denk aan afronden en overloop).
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)66-67
Aantal pagina's2
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/21
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - mrt 2020

Citeer dit