Body bias aware digital design : a design strategy for area- and performance-efficient CMOS integrated circuits

R.I.M.P. Meijer

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

1112 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Pineda de Gyvez, Jose, Promotor
  • Otten, Ralph, Promotor
Datum van toekenning1 jan 2011
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-2920-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit