bOb van Reeth

L. Veldpaus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Stijl van bOb van Reeth? "In de stad speelt alles tegelijk, heden, toekomst en verleden bestaan er naast elkaar. Duurzaamheid is daaraan verder werken." Binnenstedelijke transformatieopgaven zoals Mariaplaats in Utrecht en de Hessenberg in Nijmegen zijn projecten van bOb van Reeth (AWG) die niet direct opvallen; ze hebben geen iconisch of expressief karakter. In tegendeel zelfs, want de nieuwbouw is ingeweven in de bestaande stad. Mariaplaats is een woningbouwproject uit 1997 op een plek waar ooit kanunniken woonden, binnen de muren van een van de immuniteiten van Utrecht. Samen met een stadshistoricus is gezocht naar de geschiedenis en het karakter van de plek.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)28-31
Aantal pagina's4
TijdschriftArchitect
Volume42
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit