Blunt-end driven re-entrant ordering in quasi two-dimensional dispersions of spherical DNA brushes

I. Romero-Sanchez, I.L. Pihlajamaa, N. Adzic, L.E. Castellano, E. Stiakakis, C.N. Likos, M. Laurati

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftScience Advances
StatusIngediend - 21 jun 2021

Citeer dit