Blood crystal: emergent order of red blood cells under wall-confined shear flow

Zaiyi Shen, Thomas M. Fischer, Alexander Farutin, Petia M. Vlahovska, Jens Harting, Chaouqi Misbah

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  150 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Blood crystal: emergent order of red blood cells under wall-confined shear flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth and Planetary Sciences

  Physics

  Material Science

  Engineering