Blocks, a reconfigurable architecture combining energy efficiency and flexibility

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Corporaal, Henk, Promotor
  • Kumar, Akash, Promotor
Datum van toekenning1 jul 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5039-5
StatusGepubliceerd - 1 jul 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit