Blocking sets in $PG(2,p)$ for small $p$, and partial spreads in $PG(3,7)$

A. Blokhuis, A.E. Brouwer, H.A. Wilbrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Blocking sets in $PG(2,p)$ for small $p$, and partial spreads in $PG(3,7)$'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics