Blocking sets in $PG(2,p)$ for small $p$, and partial spreads in $PG(3,7)$

A. Blokhuis, A.E. Brouwer, H.A. Wilbrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We find all minimal blocking sets of size 3 2 ðp þ 1Þ in PGð2; pÞ for p <41. There is one new sporadic example, for p ¼ 13. We find all maximal partial spreads of size 45 in PGð3; 7Þ.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S245-S253
TijdschriftAdvances in Geometry
Volume3
Nummer van het tijdschriftspec.issue
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Blocking sets in $PG(2,p)$ for small $p$, and partial spreads in $PG(3,7)$'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit