Blocking rapid ice crystal growth through nonbasal plane adsorption of antifreeze proteins

L.L.C. Olijve, K. Meister, A.L. DeVries, J.G. Duman, S. Guo, H.J. Bakker, I.K. Voets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

94 Citaten (Scopus)
176 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Blocking rapid ice crystal growth through nonbasal plane adsorption of antifreeze proteins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen