Blind source separation for clutter and noise suppression in ultrasound imaging: review for different applications

R.R. Wildeboer (Corresponding author), F. Sammali (Corresponding author), R.J.G. van Sloun (Corresponding author), Y. Huang, Peiran Chen, M. Bruce, C. Rabotti, S. Shulepov, G. Salomon, B.C. Schoot, H. Wijkstra, M. Mischi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Blind source separation for clutter and noise suppression in ultrasound imaging: review for different applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie