Bliksembescherming voor kritische installaties

A.P.J. Deursen, van, P.C.T. Laan, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Over Nederland gemiddeld is de kans op blikseminslag Ca. 2 tot 4 per jaar per vierkante kilometer. De kans op schade door een directe inslag in een object is tamelijk klein. Veel laagbouw in steden wordt bijvoorbeeld nauwelijks voorzien van een bliksemafleider. Voor hoogbouw of afzonderlijk staande bebouwing is zo’n bescherming echter wel wenselijk. Een afleider biedt de bliksemstroom een pad om het gebouw naar de "Aarde". Dit pad wordt primair ontworpen op een lage weerstand. Zo verlaagt men de dissipatie die vooral optreedt tij dens de langdurende volgstromen bij een inslag, en blijft de kans op brand klein.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)614-616
TijdschriftEnergietechniek
Volume73
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit