Black tea cream effect on polyphenols optimization using statistical analysis

M.F. Madalena Monsanto, O. Trifunovic, P.M.M. Bongers, J. Meuldijk, E. Zondervan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Black tea cream effect on polyphenols optimization using statistical analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen