Black-box mixed-variable optimisation using a surrogate model that satisfies integer constraints

Laurens Bliek, Arthur Guijt, Sicco Verwer, Mathijs de Weerdt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Black-box mixed-variable optimisation using a surrogate model that satisfies integer constraints'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen