Bit rate reduction and binaural masking release in digital coding of stereo sound

A.J.M. Houtsma, R.N.J. Veldhuis, C.T. Trahiotis, R.G. Waal, van der

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)908-909
  Aantal pagina's2
  TijdschriftAcustica United with Acta Acustica : the Journal of the European Acoustics Association
  Volume82
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1996

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Bit rate reduction and binaural masking release in digital coding of stereo sound'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit