Bistable charge configuration of donor systems near the GaAs(110) surfaces

K. Teichmann, M. Wenderoth, S. Loth, J.K. Garleff, A.P. Wijnheijmer, P.M. Koenraad, R.G. Ulbrich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bistable charge configuration of donor systems near the GaAs(110) surfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie