Bismuth and CO coadsorption on platinum nanoparticles

Marta Costa Figueiredo (Corresponding author), Marko Melander, José Solla-Gullón, Tanja Kallio, Kari Laasonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bismuth and CO coadsorption on platinum nanoparticles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Chemistry

Chemical Engineering