Bird-wattching: exploring sonification of home electricity use with birdsong

Dan Lockton, Flora Bowden, Clare Brass, Rama Gheerawo

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelSoniHED - Conference on Sonification of Health and Environmental Data
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit