Bipolar Transistors for use in Monilithic Bandgap References and Temperature Transducers

K. Lingen, van der

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Delft University of Technology
Begeleider(s)/adviseur
  • van Roermund, Arthur, Promotor
Datum van toekenning29 jan 1996
Plaats van publicatieDelft
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-407-1208-5
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit