Biotoop en infotoop

T.M.A. Bemelmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)36-
Aantal pagina's1
TijdschriftInformatie
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit

Bemelmans, T. M. A. (1996). Biotoop en infotoop. Informatie, 38(1), 36-.