Biosynthetic-synthetic polymer conjugates

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

109 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biosynthetic-synthetic polymer conjugates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen