Biosensors research - from molecule to system

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's23
ISBN van geprinte versie978-90-386-09348
StatusGepubliceerd - 2007

Bibliografische nota

Academische rede gehouden aan de Technische Universiteit Eindhoven op 16 maart 2007

Citeer dit

Prins, M. W. J. (2007). Biosensors research - from molecule to system. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.