Bioorthogonal chemistry in living organisms

A. Borrmann, J.C.M. van Hest

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

58 Citaten (Scopus)
19 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Bioorthogonal chemistry in living organisms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen