Biomimetic structures : polymeric and supramolecular scaffolds for controlled cell growth and CaCo3 crystallization

D.C. Popescu

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

369 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, E.W. (Bert), Promotor
  • Sommerdijk, Nico, Co-Promotor
Datum van toekenning30 nov. 2005
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2897-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit