Biomimetic 3D Fe/CeO2 decorated N-doped carbon nanotubes architectures for high-performance lithium-sulfur batteries

Tianyi Wang, Dawei Su, Yi Chen, Kang Yan, Lu Yu, Lin Liu, Yunhao Zhong, Peter H.L. Notten, Chengyin Wang (Corresponding author), Guoxiu Wang (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Biomimetic 3D Fe/CeO<sub>2</sub> decorated N-doped carbon nanotubes architectures for high-performance lithium-sulfur batteries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Aarde en milieuwetenschappen